Wanneer spreken we van Autisme?

Symptomen en tekenen van Autisme.

 • moeite met oogcontact
 • vermijden van fysiek contact
 • sociaal teruggetrokken
 • leest geen gezichtsuitdrukkingen of ooguitdrukkingen
 • in zichzelf gekeerd
 • zien anderen niet of begrijpen hun manieren/doen en laten niet
 • kan uren opgaan in het spelen met objecten
 • angst voor nieuwe dingen
 • moeite om nieuwe dingen te leren of te leren kennen.
 • Handen bewegen, vingers friemelen, schommelen met de benen, tics
 • Repeteren bepaalde bewegingen
 • Herhelen woorden
 • Het niet wijzen naar objecten
 • Spraak is meestal met een hoge toon en ”gezongen’’.
 • Onhandigheid
 • Goed in details
 • Moeite met herkennen van zichzelf in de spiegel

Het wordt ook wel een functionele disconnectie syndroom genoemd.

Diverse vormen van Autisme

Er zijn vele vormen van Autisme, die variëren in ernst, gradatie en complicaties.
PDD-NOS  (pervasive developmental disorder not otherwise specified.) en Asperger syndroom zijn hierbij varianten. Hierboven hebben wij een aantal symptomen beschreven.

Asperger syndroom

Personen met het Asperger syndroom kunnen zeer getalenteerd zijn, de taalontwikkeling is meestal normaal met een normale intelligentie, wel met sociale problemen en gebrek aan inlevingsvermogen, een voorkeur voor bekende bezigheden en moeite met het leren van nieuwe dingen.
Vaak zegt een kind met Asperger: “Oeps, verkeerde planeet!” Ze voelen zich niet thuis in hun omgeving en hebben het gevoel dat ze ‘anders’ zijn.

PDD-NOS

Personen met PDD-NOS hebben structuur nodig
In het Nederlands vertaalt naar POS-NAO : hetgeen staat voor Pervasieve OntwikkelingsStoornis – Niet Anders Omschreven. Zelf hebben zij extreme emoties, maar hebben moeite met het herkennen van emoties bij anderen. Sociaal hebben ze achterstand bij leeftijdgenoten. Literatuur geeft aan dat 80% van deze aandoening erfelijk lijkt te zijn.

Diagnose

De diagnose is subjectief er is geen labtest voor, er zijn geen consistente fysieke of anatomische afwijkingen. Meestal is de diagnose gesteld op basis van een lange lijst met eventueel voorkomende symptomen en tekenen

Studies die ADHD en PDD-NOS in verband hebben gebracht met problemen rondom zwangerschap en geboorte en de ontwikkeling van 0-4 jaar oud, hebben geen verschil kunnen aantonen in die groepen!

Personen met Autisme zijn vaak minder goed motorisch ontwikkeld dan kinderen met Asperger. Ze hebben ook meer moeite om iets te volgen als de snelheid van de materie en de leerstof toeneemt.

Er worden vele studies gedaan om Autisme en de oorzaken hiervan in kaart te brengen. Er zijn dan ook vele theorieën omloop. Vaak wordt er gesuggereerd dat verontreiniging, stress tijdens zwangerschap en zelfs vaccinaties, autisme kunnen veroorzaken. Diëten en voedingssupplementen worden momenteel nog onderzocht. Men is er wel van overtuigd dat het te maken heeft met een disconnectie tussen de hersenhelften, waarbij vooral de rechter hersenhelft minder goed werkt in vergelijking met de linker. Er is een slechte of verminderde communicatie tussen de linker-, en rechterhersenhelften.

Op MRI onderzoek van de hersenen is waargenomen dat er bij personen met Autisten een afwijking te zien is van het cerebellum, de hersenstam, hippocampus, amygdala, het limbische systeem en frontale cortex.
We weten echter niet waarom deze veranderingen een verschil kunnen veroorzaken in de perceptie van de wereld bij deze groep.

Onderzoek en BehandelingAl naar gelang de leeftijd van het kind worden er verschillende neurologische reflexen en neurologische testen gedaan die bij de leeftijd van het kind passen.  Nadat er een neurofysiologische werkdiagnose is gesteld zullen er adviezen gegeven worden wat de mogelijkheden zijn om (thuis) oefeningen te doen. Wat er met een behandeling tot stand gebracht kan worden en waarom, gebaseerd op de hedendaagse kennis, literatuur en onderzoeken. Een geïntegreerd programma kunnen wij u aanbieden als wij hebben geconstateerd, dat er mogelijkheden bestaan om uw kind een optimale potentie en ontwikkeling van zijn of haar mogelijkheden te geven.

Behandeling met auditorische- visuele en motorische oefeningen zullen aangepast worden op het niveau van het kind.
Tevens zal de chiropractor correcties kunnen geven om de hersenhelften te balanceren. Speciale muziek is ontwikkeld om de disconnectie te verbeteren. Muziek is samengesteld om zo goed mogelijk de individuele hersenhelften te stimuleren. Het is een gegeven dat de ene hersenhelft meer reageert op hoge frequenties en details en de andere op lage frequenties en globale impressies.

Overige behandelingen:
© Copyright 2020 Functional Brain Institute. Privacy & Disclaimer