Vertigo (duizeligheid)

Het evenwichtsorgaan is één van de oudste zintuigorganen. Er zijn aanwijzingen dat het evenwichtsorgaan zich al heel vroeg ontwikkeld heeft. De allereerste vissen hadden een simpel orgaan met slechts enkele richtingsgevoelige haarcellen. Met het ontstaan van beweegbare ogen zoals we bij latere vissoorten en landvertebraten aantreffen, heeft het evenwichtsorgaan zich ontwikkeld tot de complexe driedimensionale structuur. Dat de huidige vorm van het evenwichtsorgaan blijkbaar een heel efficiënt ontwerp is blijkt wel uit het feit dat we bij reeds miljoenen geleden uitgestorven dieren zoals dinosaurussen, de structuur zoals we die wij nu kennen al aantreffen
Het evenwichtsorgaan is heel gevoelig en in staat om informatie over veranderingen in de positie van ons lichaam te meten en door te sturen naar de hersenen.

Zintuigen

Zintuigen zoals het evenwichtsorgaan, de ogen, het diepe gevoel in de pezen en spieren (propriocepsis) geven gezamenlijk de informatie door die we nodig hebben om te blijven staan. Het evenwichtsorgaan detecteert bewegingen van het hoofd en de snelheid waarmee deze beweegt. De ogen geven ons informatie over de diepte en afstand. Als de ogen gesloten zijn is het vaak moeilijker om te blijven staan. De spieren en pezen geven informatie door over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam, zodat men rechtop blijft staan.
Al deze informatie wordt verwerkt in de hersenstam en kleine hersenen. Deze geven op hun beurt weer prikkels af, naar het lichaam zodat men het evenwicht kan bewaren en niet omvalt.
Wanneer de informatie onjuist wordt verwerkt of geïnterpreteerd, zullen de hersenen dit als duizeligheid ervaren.

De meeste mensen spreken bij duizeligheid over het ervaren van draaierigheid of een licht gevoel in het hoofd. Dat de wereld om hen heen draait of zij voelen zichzelf draaien. Wanneer deze onzekerheid zich aandient gaat dat soms gepaard met andere klachten. Er kan een angst ontstaan alsook autonomische klachten, zoals zweten, misselijkheid en braken.
Wagen- en zeeziekte zijn ook voorbeelden van een probleem van het evenwichtssysteem.

Verschillende vormen van duizeligheid.

Mogelijke oorzaken van duizeligheid:

Bijvoorbeeld:

 • Na een ongeval waarbij het hoofd letsel heeft ondervonden.
 • Bij ontstekingen van het oor.
 • Bij griep.
 • Doorbloedingsstoornissen
 • Goedaardige tumor op de evenwichtszenuw
 • Aandoeningen van het gezichtsvermogen
 • Aandoeningen aan het zenuwstelsel
 • Stoornissen van de regelcentra van de hersenstam
 • Psychische problemen – hyperventilatie
BPPD (Benigne Paroxysmale Positieafhankelijke Duizeligheid).

Bij deze vorm van duizeligheid ervaren mensen vaak duizeligheid wanneer zij bewegen of alleen de ogen bewegen. Deze vorm is het meest voorkomend.

Meniere

Dit gaat gepaard met aanvallen van duizeligheid en gehoor verlies. Vaak duren deze aanvallen uren. Meestal gaan deze aanvallen gepaard met vagetatieve klachten, zoals koud zweet, misselijkheid en braken. Tijdens een aanval het niet mogelijk om op de manier te functioneren als men wel gewend is te doen zonder aanval.

Vestibulopathie

Deze vorm wordt meestal gediagnosticeerd wanneer er geen duidelijke positieve testen naar voren komen. Vaak ligt de oorzaak van deze vorm van duizeligheid in het disfunctioneren van de wervelkolom. De chiropractor is hierbij de aangewezen persoon om deze klachten te behandelen.

Hyperventilatie

Is een verstoorde manier van ademhalen waarbij u in rust te snel en te diep ademhaalt.
Kan een oorzaak zijn voor duizeligheid omdat het de balans tussen zuurstof en CO2 (koolzuurgas) verstoort. Het zorgt voor een laag CO2 gehalte waardoor vaat vernauwing ontstaat en daardoor minder bloed toevoer en zuurstof naar de weefsels en hersenen toestroomt.
Verschillende symptomen kunnen het gevolg zijn zoals; benauwdheid, droge mond, krampen, misselijkheid, braken, kout zweet, hoofdpijn, slappe benen, verhoogde hartslag, hartkloppingen, wazig zien, overgevoeligheid voor prikkels en natuurlijk duizeligheid.

Belangrijk is dat iedere specialist weet wat er binnen de mogelijkheden van zijn/haar betreffende vakgebeid valt en of u op het juiste adres bent. Sommige vormen van Vertigo die veroorzaakt worden door problemen die niet onder het specialistische vakgebied valt van de chiropractor worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een KNO artsen, neurologen, oogartsen of cardiologen.

We denken dan bijvoorbeeld aan:

 1. Doorbloedingsstoornissen
 2. Goedaardige tumor op de evenwichtszenuw
 3. Aandoeningen van het gezichtsvermogen
 4. Of een aandoening aan het zenuwstelsel
 5. Stoornissen van de regelcentra van de hersenstam
 6. Hyperventilatie veroorzaakt door psychische problemen

Onderzoek en behandeling

Wanneer u de chiropractor consulteert voor een vorm van duizeligheid, zal deze een aantal van onderstaande onderzoekmethoden gebruiken om uw klacht te diagnosticeren.

Onderzoeken:

 • Electronystagmografie – Dit is een onderzoek met een speciale bril, dat de oogbewegingen registreert.
 • Posturografie – Hierbij staat u op een platform, waarbij het evenwicht en de positie van het lichaam wordt gemeten.
 • Calorisch testen – Hierbij worden de oren met warm of koud water gespoeld, waarbij het evenwichtsorgaan afzonderlijk wordt getest. Deze test wordt niet altijd uitgevoerd
Gehoortest

Dit wordt gedaan met behulp van een audioscoop dat op verschillende decibels en frequentie’s de kwaliteit van het gehoor test.

Chiropractisch onderzoek

Een chiropractor gebruikt o.a. palpatie (met de handen, het voelen) om de disfuncties in de wervelkolom op te kunnen sporen en functionele neurologische afwijkingen te kunnen vaststellen. Dit gebeurt dan d.m.v. bijvoorbeeld oogvolgbewegingen, optokinetische testen, gevoelsprikkels, krachttesten en het testen van de reflexen.

Alle onderzoeken verstrekken de chiropractor informatie over uw klachten en de ernst hiervan. Tevens kan de chiropractor u vertellen of u in aanmerking komt voor een behandeltraject bij het Functional Brain Institute.

Behandeltraject

Wanneer de diagnostische fase is doorlopen en u in aanmerking komt voor het behandeltraject
wordt er een specifiek op u afgestemd programma opgesteld. Dit kan bestaan uit één van onderstaande methoden. Dit hoeft niet in deze volgorde als hier beschreven te zijn en zal voor een ieder verschillen in frequentie, duur en onderdeel. Deze programma’s worden regelmatig geëvalueerd en zonodig aangepast op de individuele behoefte en progressie.

Chiropractische behandeling

Met deze behandelingen worden de gewrichten gestimuleert teneinde een flexibiliteit, stabiliteit en verbetering van de balans te verkrijgen.

Rehabilitatie

Dit kan bestaan uit balans training al dan niet met computer gestuurde metingen, power-plate oefeningen, bosu- en baloefeningen, oog-hand coördinatie oefeningen, krachttraining en flexibiliteit training. Tevens ademhalingsoefeningen.
Dit gebeurt allemaal onder begeleiding.

Visuele training

Hierbij wordt met behulp van computerprogramma’s een visuele training gegeven. Dit zijn diverse speciaal ontwikkelde programma’s, dat de mogelijkheid heeft om een specifiek individueel programma in te stellen. Hierdoor worden de noodzakelijke oogstimulatie’s en oogvolgbewegingen gegeven die afgestemd zijn op de individuele mogelijkheden en klachten.

Auditorische training

Auditorisch zegt het al, hier spreken we over geluidstimulatie. Dit gebeurt met behulp van een Metronoom of met specifiek gekozen muziek dat de twee hersenhelften specifiek activeert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke frequentie’s en gaat vaak gepaard met motorische ritmische combinaties van handbewegingen. Wetenschappelijk onderzoek hiernaar heeft aangetoond dat bij diverse muzieksoorten bepaalde hersendelen worden aangesproken.Dit helpt om beide hersenhelften weer in balans te laten functioneren.

Binnen het Functional Brain Institute bestaat er al 16 jaar ervaring met het behandelen van dit soort klachten.

Overige behandelingen:
© Copyright 2020 Functional Brain Institute. Privacy & Disclaimer