Voedingssupplementen en gedrag

Uit een Nederlands onderzoek onder jonge volwassen gevangenen is gebleken dat agressief gedrag afneemt nadat zij voor een minimale periode van een maand vitaminesupplementen en visolie capsules slikten. Eén groep kreeg placebo’s en een andere groep kreeg de vitaminen en visolie.

Agressie

Degenen die de echte vitaminen en visolie slikten overtraden minder huisregels en gaven aan zich minder agressief te voelen. Onderzoek afkomstig van: Dienst Justitiële

Inrichtingen en de Ratboud Universiteit Nijmegen. Een bericht uit het NRC Handelsblad d.d. 2 augustus jl. In Groot Brittannië zijn eerder dergelijke onderzoeken gedaan met veelbelovend resultaat.

Hyperactiviteit

In een ander onderzoek (uitgevoerd in Groot Brittannië) bij kinderen met leermoeilijkheden en hyperactief gedrag (ADHD), kreeg de ene helft van de geselecteerde groep kinderen een OMEGA-3 vetzuur EPA (visolie) en de andere helft een placebo. Na drie maanden waren de behandelde kinderen aanzienlijk beter in staat te lezen, scoorden zij dubbel op spellingstesten en werd er een verbetering geconstateerd van de ADHD symptomen.
Na zes maanden dagelijkse inname van 500mg Omega 3 vetzuur EPA bleek hetzelfde effect te zijn bereikt als dit met inname van het medicijn Ritalin gebeurt. Ritalin wordt voorgeschreven om concentratiestoornissen en hyperactiviteit te behandelen. Dit is het meest gebruikte medicijn bij ADHD en behoort tot de opium soorten zoals cocaïne dat ook doet. Men concludeert uit dit dubbelblinde onderzoek dat leerproblemen en hyperactiviteit op een natuurlijke wijze aanzienlijk kunnen worden verbeterd.

Bron: Richardson, Montgomery, the Oxford Durham study.


Terug naar het overzicht
© Copyright 2021 Functional Brain Institute. Privacy & Disclaimer