Skip to content

Het programma

Wanneer ziet u resultaat?

Het programma

Wanneer ziet u resultaat?

Indien men het behandelplan nauwgezet volgt

Er zijn mensen die zich bij het Functional Brain Institute aanmelden nadat er een diagnose is gesteld door collega-medici. Er zijn ook mensen die zich pas aanmelden wanneer er reeds een lang traject is doorlopen van verschillende behandelprogramma’s en er diverse behandelmethoden zijn toegepast zonder het beoogde resultaat.

 

Intakegesprek

Het Functional Brain Institute stelt per persoon een individueel programma op dat dient ter verbetering van de functionaliteit van het zenuwstelsel. Hiervoor dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Uiteraard begint dit bij de intake. Tijdens het eerste bezoek aan de chiropractor krijgt u de gelegenheid om uiteen te zetten welke klachten u heeft en wordt onderzocht in welke mate deze aanwezig zijn. Na dit onderzoek wordt vastgesteld of de chiropractor vindt dat u aanvullend neurologisch onderzoek behoeft. Mocht u hiervoor in aanmerking komen dan zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden bij een neurologisch chiropractor voor de noodzakelijke diagnostische neurologische testen.

 

Het is van belang dat het individueel opgesteld behandeltraject nauwgezet gevolgd wordt.

Individueel programma

Indien u in aanmerking komt voor een individueel programma bij het Functional Brain Institute zal er een planning gemaakt worden van de stappen die vanaf dat moment doorlopen dienen te worden.

 

Het is van belang dat dit individueel opgesteld behandeltraject nauwgezet gevolgd wordt. Afhankelijk van de aard en omvang van het probleem  kan dit traject bestaan uit diverse behandelingen, trainingen en voedingsadviezen. Ook kan er een programma voor thuis meegegeven worden dat tevens nauwgezet gevolgd dient te worden. Men dient zich dus te committeren aan het programma waarbij regelmatig de resultaten tussentijds geëvalueerd worden.

Maak een afspraak