Skip to content

Vertigo (duizeligheid)

Vertigo (duizeligheid)

Vertigo (duizeligheid)

Vaak kan men bij duizeligheid het evenwicht niet bewaren en het gevolg kan zijn dat men ten val komt. Naast de zeer nare en belemmerende klachten van de duizeligheid zelf, kan vallen zware en vervelende consequenties met zich meebrengen.

 

Duizeligheid bestaat in verschillende vormen en laat een diversiteit aan klachten zien.

Bij jong en oud. Het is de nummer 1 oorzaak voor een bezoek aan de eerste hulp en een ziekenhuis opname. Tevens is het, in verzorgingshuizen voor ouderen, een veel voorkomend probleem. Ongevallen door duizeligheid heeft soms zelfs de dood tot gevolg. Het vallen veroorzaakt in de USA bijna 1000 heupfracturen per dag. En 50% van de ouderen die een heupfractuur hebben gehad, bereiken nooit meer hetzelfde niveau van functioneren en blijven afhankelijk van hun omgeving. Het belang van het voorkomen en verhelpen van duizeligheid is dus essentieel. Met posturografie-testen kunnen we bij het Functional Brain Institute meten of u verhoogde kans heeft om te vallen.

 

Wat is duizeligheid en wat kan men ertegen doen?

Duizeligheid geeft vaak een gevoel van onzekerheid. De mens krijgt continu informatie waar men zich bevindt in de ruimte. Het probleem bij duizeligheid is, dat de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Deze informatie over waar we ons bevinden, komt via de zintuigen binnen bij onze hersenen. Bij onjuiste verweking van deze gegevens in de hersenen worden er verkeerde signalen naar het lichaam gestuurd waardoor men zijn balans niet kan houden. Middels behandeling van een chiropractor die het verstoorde systeem weer in balans brengt en met elkaar op de juiste manier laat samenwerken kunnen de klachten aanzienlijk verminderen of helemaal verdwijnen. Deze behandeling zal onder andere kunnen bestaan uit: Chiropractische correcties, Rehabilitatie, Visuele training en Auditorische training.

 

Binnen het Functional Brain Institute bestaat er al 20 jaar ervaring met het behandelen van vertigo c.q. duizeligheidklachten.

Maak een afspraak