Skip to content

ADHD en aanverwante gedragsstoornissen

ADHD en aanverwante gedragsstoornissen

ADHD staat voor het Engelse begrip Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wordt in het Nederlands vertaald als Aandachtstekortstoornis met Hyperactief Gedrag.

 

Psychiatrisch classificatiesysteem DSM-IV (APA,1994) spreekt van ADHD wanneer er sprake is van aandachtstekort en of hyperactiviteit – impulsiviteit. Dit is ingedeeld in twee groepen, te weten:

  • Attention Deficit Disorder (ADD) groep met overwegend aandachtsproblematiek
  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) groep van het gecombineerde type.

 

Voor kinderen met ADHD is het vaak moeilijk om met een activiteit te stoppen als dit gevraagd wordt. Het cerebellum is verantwoordelijk voor het geven van de opdracht om een taak tot stoppen. Vaak is er een ontwikkelingsstoornis in het cerebellum waardoor de opdracht om te stoppen niet goed verwerkt wordt en vervolgens niet uitgevoerd wordt. Hierdoor ontstaat het onophoudelijke doorgaan van vaak ongewenst gedrag.

 

Het Functional Brain Institute richt zich op training van o.a. het cerebellum en integreert verschillende behandelmethoden om tot het gewenste resultaat te komen.

Maak een afspraak