Skip to content

Welkom bij het Functional Brain Institute

Welkom bij het Functional Brain Institute

Neurologisch chiropractie is een chiropractor met neurologische kennis, gericht op de fysiologie (een reguliere neuroloog is gericht op pathologie).

 

Neurologische chiropractie is een gebied van de functionele neurologie dat zich bezighoudt met de interne en externe omgeving van het individu met een structureel en gericht doel om positieve veranderingen te bewerkstelligen in de neurale circuits in de hersenen teneinde verandering teweeg te brengen op de fysiologie en het gedrag. Met andere woorden een neurologisch chiropractor kijkt  naar de verschillen in functie van beide hersenhelften en stimuleert de minder efficiënt werkende hersenhelft.

 

Informatieverwerking van de hersenen

Om een betere integratie van beide hersenhelften te verkrijgen stimuleert hij het zenuwstelsel en  optimaliseert hiermee de  informatieverwerking van de hersenen. Hiermee kan verbetering  optreden in veel functionele neurologische problemen.  Waaronder:

  • Dyslexie,
  • ADHD,
  • vertigo (duizeligheid),
  • hersenschudding,
  • dystonie, etc.

 

Dit gebeurt door verschillende, gedoseerde stimulaties vaak via de wervelkolom, maar vooral ook specifieke oogbewegingen, hoofdposities en draaibewegingen maken deel uit van deze behandeling en training.

 

Stimulatie

De Neurologisch Chiropractor weet door zijn opleiding welke stimulaties hij kan geven voor activatie van de hersenen. Hij weet hoeveel input er nodig is voor het aanwakkeren van specifieke hersenfuncties, met name overprikkeling moet vermeden worden. Hij weet welke routing en welke trajecten (neurological pathways) er moeten worden getraind. Oefeningen kunnen bijdragen aan functiebehoud om steeds de hersenen op de juiste manier te prikkelen en om het brein te stimuleren en te integreren waardoor uiteindelijk plasticiteit (langdurig resultaat) ontstaat.

Maak een afspraak